Ukraina kriis

Alates sõja puhkemisest Ukrainas on Tallinna Tervishoiu Kõrgkool valmistunud Ukraina kodanike vastuvõtmiseks ning nende pooleli jäänud tervishoiu- ja meditsiinihariduse jätkamise toetamiseks.

Olulised kontaktid
Esimeseks kontaktpunktiks õpingute jätkamisel on rahvusvaheliste suhete juht Grete Sõõru. Kirjalikud päringud palun saata aadressile ukraina@ttk.ee
Ukrainast saabuvatel inimestel palutame ühendust võtta Põgenike vastuvõtukeskusega Tallinnas. 
Niine 2, Tallinn; Ühistransport: tramm nr. 1 ja 2, Põhja puiestee peatus (Google map) 

Avatud 24/7 
Nõuanded telefonil 1247.

Informatsiooni Ukraina sõjapõgenikele tervishoiuteenuste osutamisest Eesti Vabariigis leiab Välisministeeriumi koduleheküljelt. 

Meediapäringud palun saata Lysandra.Steinberg@ttk.ee 

Psühholoogiline tugi
Kõrgkool pakub õppuritele individuaalset ja rühmapõhist veebinõustamist.
Psühholoogilist nõustamist pakutakse nii Tallinna ja Kohtla-Järve üksuses kui ka veebis Teams/Skype/Zoomi vahendusel.
Võtke ühendust meie psühholoogidega:
Marika Merits marika.merits@ttk.ee (ET, ENG, RUS) 
Kairi Lenk kairi.lenk@ttk.ee (ET, ENG) 
Tatjana Vetštomova tatjana.vetstomova@ttk.ee (ET, RUS) 

Ülevaate Ukraina kodanike võimalustest Eestisse tulla ja siin viibida (eesti, ukraina, inglise ja vene keeles) leiab Välisministeeriumi kodulehelt.
Infot selle kohta, kuidas Ukraina sõjapõgenikke aidata, saab riigi infotelefonilt 1247.

Українські студенти

З початку війни в Україні, Таллінський Kоледж Oхорони Здоров’я готувався до прийому громадян України та підтримки їх перерванoгo навчання з програм охорони здоров’я та медицини.

Важливі контакти
Першою контактною особою для продовження навчання є Грете Сыру, керівник відділу Mіжнародних Bідносин. Будь ласка, надсилайте письмові запити на адресу ukraina@ttk.ee

Людей, які прибувають з України, просимо звертатися до Центру прийому біженців у Таллінні за адресою: Ninne 2, Таллінн; Громадський транспорт: трамваї №. 1 та 2, зупинка Põhja puiestee (карта Google).
Відкритий 24/7
Консультація по телефону 1247.

Інформацію про надання медичних послуг українським військовим біженцям в Естонській Республіці можна знайти тут.

Будь ласка, надсилайте запити ЗМІ на адресу Lysandra.Steinberg@ttk.ee 

Психологічна підтримка
Коледж надає студентам індивідуальні та групові онлайн-консультації.
Психологічні консультації пропонуються у відділенні Таллінна та Kohtla-Järve, а також онлайн через Teams/Skype/Zoom.
Звертайтеся до наших психологів:
Marika Merits marika.merits@ttk.ee (ET, ENG, RUS)
Kairi Lenk kairi.lenk@ttk.ee (ET, ENG)
Tatjana Vetštomova tatjana.vetstomova@ttk.ee (ET, RUS)

Огляд можливостей громадян України приїхати та залишитися в Естонії (естонською, українською, англійською та російською мовами) дивіться на сайті Міністерства закордонних справ.
Інформацію про те, як допомогти українському народу, можна отримати за телефоном державної інформаційної лінії 1247.

Співробітники Талліннського коледжу охорони здоров’я розмовляють естонською, англійською та російською мовами.

Abistamise võimalused

​ Me kõik tahame Ukraina inimesi selles võitluses aidata, kuid aitamise üks peamine alus on, et seda peab tegema vastavalt enda võimekusele. Õnneks on tänaseks loodud mitmeid erinevaid viise, kuidas Ukrainast pärit inimestele kas siin või juba kaugemalt toeks olla.

Antud leheküljele oleme koondanud võimalikud viisi ja organisatsioonid, läbi mille ukrainlastele tuge pakkuda.

Abi pakkumise ja vajaduse koordineerimine on kiireks ja tõhusaks toimetamiseks võtmetähtsusega. Selleks, et abi jõuaks abivajajateni ning oleks just see, mida tarvis, koordineerib keskselt abipakkumisi MTÜ Eesti Pagulasabi. Konkreetsete majutuskohtade, reisi korraldamise või vabatahtlike abipakkumiste info palume kõigil abistajatel sisestada MTÜ Eesti Pagulasabi kodulehel olevale vormile: https://www.pagulasabi.ee/paku-abi

Rahaliste või esemeliste annetustega Ukraina inimeste abistamise võimalused:

• Algatus "Ukraina heaks!" - https://www.ukrainaheaks.ee vahendab vabaühenduste – MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskuse kaudu abi Ukraina rindelähedastele elanikele ja teistele haavatavatele gruppidele.
Neile ühingutele saavad ettevõtjad tulumaksuseaduses sätestatud piirides annetada maksuvabalt ning eraisikutel on võimalik tehtud annetused hiljem oma maksustatavast tulust maha arvata. Rohkem infot leiab kampaanialehel: https://www.facebook.com/ukrainaheaks.

• Eesti Punane Rist - https://redcross.ee kogub nii esemeid kui rahaannetusi ja toimetab need abivajajateni Ukraina Punase Risti kaudu. Punane rist kogub vaid uusi esemeid: kasutamata hügieenitarbeid (pesuvahendid, seep, hambapasta, hambaharjad, mähkmehd, hügieenisidemed jms), voodipesu, tekke, patju, magamiskotte, rätikuid.
Täpsem info: https://redcross.ee/anneta/ukraina

Muu vajalik info:

• Kriis.ee kodulehele on loodud kolmes keeles alamleht - Julgeoleku olukord Euroopas, kust leiab teemakohast infot: https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas

• Vajadusel saab Ukrainat puudutavates küsimustes abi ka riigiinfo telefonilt 1247.

Informatsioon sellel leheküljel täieneb jooksvalt. (Viimati uuendatud 28.02.2022)