Töökeskkonna heaolu arendamise uuringu partnerid jagasid oma kogemusi

Kohtumine Eesti tervishoiuõppejõudude töökeskkonna heaolu arendamise uuringu partneritega.

Fotol vasakult paremale: Siiri Linde (Tartu Ülikool), Anneli Vauhkonen ning Terhi Saaranen (University of Eastern Finland),
Kadri Kööp, Eha Hõrrak, Piret Gilden, Agnes Pärnamägi, Rister Levit (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool).

"9. juunil toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kohtumine "Eesti tervishoiuõppejõudude töökeskkonna heaolu arendamise" uuringu partneritega Ida-Soome Ülikoolist ja Tartu Ülikoolist. Kohtumisel anti ülevaade töökeskkonna heaolu arendustegevustest, jagati kogemusi tegevusuuringus osalemisest, tutvuti kõrgkooli hoonega ning planeeriti edasisi tegevusi."

"Eesti tervishoiuõppejõudude töökeskkonna heaolu arendamine“ on uuring, mille eesmärk on kirjeldada ja hinnata Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiuõppejõudude tööheaolu, arendada seda läbi arendussekkumise ja hinnata sekkumise mõju õppejõudude tööheaolule.

Uurimistöö koosneb kahest etapist – kursuse väljatöötamine veebipõhises õpikeskkonnas Moodle ning hariduslik sekkumine ja tööheaolu arendavad tegevused Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Uurimistöö teine faas sisaldab läbilõike andmeid, mis kogutakse Eesti tervishoiukõrgkoolides küsimustiku abil.