Praktika

Esimese kursuse sissejuhatav praktika tervisedendusse sooritatakse maakondliku tasandi asutustes, mis täidavad kohalike omavalitsuste üksustele ühiseks täitmiseks antud rahvatervise ülesandeid. Eesmärk on tutvuda tervisedenduse valdkonnas töötava spetsialisti tööga ning seostada omandatud teooriat  praktikaga.

Teise kursuse praktika riigiasutustes sooritatakse erinevates valitsusasutustes ning ministeeriumites (näiteks Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium). Eesmärk on tutvuda riiklikul tasandil rahvatervise teemavaldkondadega, osakondade töökorraldusega ning spetsialistide igapäevase tööga.

Teise kursuse praktika paikkonnas sooritatakse omavalitsustes ja linnaosavalitsustes. Praktika eesmärk on kinnistada teooriaõppes omandatud teadmisi ning omandada praktilisi kutsealaseid oskusi töökeskkonnas.

Kolmanda kursuse praktika organisatsioonis sooritatakse näiteks lasteaedades, koolides, haiglates, ettevõtetes ja mittetulundusühingutes. Eesmärk on teooriaõppes omandatud teadmiste rakendamine töökeskkonnas.

 

Praktika sooritamine välisriigis

III kursuse tervisedenduse praktikat on võimalik sooritada ka mõnes välisriigis ning selleks peaks alustama praktika koha leidmist juba II kursusel. Siiamaani on käinud üliõpilased tegemas oma praktikat Ghanas ning Ungaris. 

Rohkem infot võimaluste kohta vaata Mondo MTÜ kodulehelt http://mondo.org.ee/ või SA Archimedes Noorteagentuur kodulehelt http://noored.ee/.

III kursuse praktika peamiseks eesmärgiks on tervisedenduse planeerimine kogukonnas (sh.organisatsioonid), mille liikmeskond peaks olema minimaalselt 30 inimest. Peamised tegevused on: töörühmade moodustamine, koostöö partneritega, vajaduste kaardistamine läbi riskianalüüsi ja/või rahuloluuuringute, kogukonna tervisedenduse arengu-ja tegevuskava koostamine, projektide algatamine ja/või elluviimine, ürituste ning koolituste korraldamine.

Kristi Mõistus praktikal Ungaris, Veszprémis

 

Raimo Pregel praktikal Aafrikas, Ghanas