Projekt "Kool Haiglas"

2014. aasta sügisel alguse saanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, SA Pärnu Haigla ja Eesti Õdede Liidu koostööprojekti "Kool Haiglas" eesmärk on pakkuda Pärnumaa ja Lääne-Eesti inimestele võimalust omandada õe rakenduskõrgharidus kodu lähedal.

Pärnu Haigla annab õe õppeks vajaliku sisustusega auditooriumi ja praktikumide ruumid, õppetöö läbiviimise ja korraldamise eest vastutab kõrgkool. Kogu õpe toimub samadel alustel ja mahus ning viiakse ellu kõrgkooli õppejõudude poolt nagu kõrgkooli põhistruktuuriüksustes - Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Pärnu õpperühma võetakse korraga vastu 30 üliõpilast ja nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat. Pärnu Haigla pakub õppivale rühmale oma haiglas ka praktikavõimalusi.

Esimene tööandja, Pärnu Haigla juures õe rakenduskõrghariduse omandanud lend lõpetas 2018. aasta jaanuaris. Teine alustanud õpperühm lõpetab oma õpingud haiglas 2020. aasta suvel.

Kolmas õe õpperühm alustas Pärnus septembris 2018. 

Lisainfo:
 • Irene Kollo

  Irene Kollo

  Vastuvõtuspetsialist

  • irene.kollo@ttk.ee
  • 671 1734
  • 102