Missioon ja visioon

Väljavõte Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2017-2021 arengukavast

Missioon
Kõrgkool koolitab innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervisevaldkonna töötajaid.

Visioon 
Kõrgkool on pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud organisatsioon, kus koostöös sise- ja välispartneritega ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme.