Kuidas minna Erasmus+ programmiga õpetama või koolitusele

ENNE LÄHETUSSE MINEMIST

  1. Vali vastuvõttev kõrgkool partnerkõrgkoolide nimekirjast, kooskõlasta lähetuse sihtkoht, periood ja eesmärgid oma õppekava juhi, struktuuriüksuse juhi, vastuvõtva kõrgkooli ning rahvusvaheliste suhete projektijuhi Eve Epneriga.

  2. Kui vastuvõtva kõrgkooliga on lähetuse aeg ja eesmärgid kokku lepitud, tuleb nii õppejõududel kui töötajatel koostada etteantud vormis tööplaan (Mobility Agreement Teaching / Mobility Agremeent Training). Allkirjastatud leping vii rahvusvaheliste suhete projektijuhile, kes saadab selle vastuvõtvasse kõrgkooli. Enam ei ole tarvis 3 eksemplari posti teel saata, vaid piisab ühest eksemplarist, mis edastatakse skaneeritult.

  3. Võta sõidupiletite, kindlustuse ja majutuse pakkumine, kas iseseisvalt või sobiva reisikorraldaja kaudu:
     

  1. Esita Riigitöötaja iseteenindusportaalis lähetusavaldus. Lähetuse perioodi sisse arva ka reisipäevad. Lähetuse puhul kaetakse reisikulud, majutus- ja kindlustuskulud ning päevarahad. Finantsallika ja eeldatavate kulude osa kooskõlasta eelnevalt rahvusvaheliste suhete projektijuhiga.
  2. Kui lähetusavaldus on kooskõlastusringi läbinud, siis kinnita sõidupiletite, majutuse ja kindlustuse tellimus. Arved võib tasuda kas oma isiklikult arveldusarvelt või saata raamatupidamisele.

PÄRAST LÄHETUST
Vahetuses osalenud õppejõud/koolitusel osalenud töötaja peab pärast naasmist esitama partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimist kinnitava tõendi/koolitusel osalemist kinnitava tõendi. Vastuvõttev partner peab kinnitama lähetuse tööpäevad, millal osaleja reaalselt tegevustest osa võttis. See periood ei ole seotud reisipäevadega. Koopia tõendist saada rahvusvaheliste suhete projektijuhile ja personalispetsialistile. Kõige lihtsam ja kindlam on tunnistuse põhi ise valmis teha ja võtta vastuvõtvast kõrgkoolist allkiri. Tunnistuse vormi leiate siit
Lisaks sellele täida riigitöötaja portaalis lähetuse aruanne. Aruandele lisa kõik kulusid tõestavate originaaldokumentide skaneeritud versioonid (pardakaardid, piletid jms). Kulusid tõestavate dokumentide puudumisel kulusid ei hüvitata.

Pärast välislähetuse lõppemist peab iga õppejõud/töötaja esitama on-line tagasiside-aruande EU Survey andmebaasi vahendusel, milles ta annab hinnangu lähetusperioodile. Andmebaas saadab automaatselt programmis osalenutele pärast perioodi lõppu e-posti teel teate, mis sisaldab otselinki EU Survey tagasiside-aruandele.