Kuidas minna Erasmus+ programmiga õpetama või koolitusele

ENNE LÄHETUSSE MINEMIST

 1. Vali vastuvõttev kõrgkool partnerkõrgkoolide nimekirjast, kooskõlasta lähetuse sihtkoht, periood ja eesmärgid oma õppekava juhi, struktuuriüksuse juhi, vastuvõtva kõrgkooli ning rahvusvaheliste suhete juhi Grete Sõõruga.

 2. Kui vastuvõtva kõrgkooliga on lähetuse aeg ja eesmärgid kokku lepitud, tuleb nii õppejõududel kui töötajatel koostada etteantud vormis tööplaan ja allkirjastada leping (Mobility Agreement Teaching / Mobility Agremeent Training). Kui leping on allkirjastatud töötaja ja rahvusvaheliste suhete juhi poolt, saada leping vastuvõtvasse kooli allkirjastamiseks. Kolmepoolselt allkirjastatud leping tuleb edastada kindlasti rahvusvaheliste suhete juhile ning rahvusvaheliste suhete projektijuhile. Enam ei ole tarvis 3 eksemplari posti teel saata, vaid piisab ühest eksemplarist, mis edastatakse skaneeritult.

 3. Järgmisena võta sõidupiletite, kindlustuse ja majutuse pakkumine, kas iseseisvalt või kõrgkooli lepingulise reisikorraldaja kaudu:
   

 1. Esita Riigitöötaja iseteenindusportaalis lähetusavaldus. Lähetuse perioodi sisse arva ka reisipäevad. Lähetuskorraldusse lisa manusena ka eelnevalt kolmepoolselt allkirjastatud leping (Mobility Agreement). Lähetuse puhul kaetakse reisikulud, majutus- ja kindlustuskulud ning päevarahad. Finantsallika ja eeldatavate kulude osa kooskõlasta eelnevalt rahvusvaheliste suhete juhiga.
 2. Kui lähetusavaldus on kooskõlastusringi läbinud, siis kinnita sõidupiletite, majutuse ja kindlustuse tellimus. Arved võib tasuda kas oma isiklikult arveldusarvelt või saata raamatupidamisele.

PÄRAST LÄHETUST
Vahetuses osalenud õppejõud/koolitusel osalenud töötaja peab pärast naasmist esitama partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimist kinnitava tõendi/koolitusel osalemist kinnitava tõendi. Vastuvõttev partner peab kinnitama lähetuse tööpäevad, millal osaleja reaalselt tegevustest osa võttis. See periood ei ole seotud reisipäevadega. Koopia tõendist saada rahvusvaheliste suhete projektijuhile ja personalispetsialistile. Kõige lihtsam ja kindlam on tunnistuse põhi ise valmis teha ja võtta vastuvõtvast kõrgkoolist allkiri. Tunnistuse vormi leiate siit
Lisaks sellele täida riigitöötaja portaalis lähetuse aruanne. Aruandele lisa kõik kulusid tõestavate originaaldokumentide skaneeritud versioonid (pardakaardid, piletid jms) ja tunnistus/tõend osalemise kohta. Kulusid tõestavate dokumentide puudumisel kulusid ei hüvitata.

Pärast välislähetuse lõppemist peab iga õppejõud/töötaja esitama on-line tagasiside-aruande EU Survey andmebaasi vahendusel, milles ta annab hinnangu lähetusperioodile. Andmebaas saadab automaatselt programmis osalenutele pärast perioodi lõppu e-posti teel teate, mis sisaldab otselinki EU Survey tagasiside-aruandele. Lisaks tuleb täita välislähetuskorralduse tagasiside siseveebis

 

Lisainfo:

 • Grete Sõõru

  Grete Sõõru

  Rahvusvaheliste suhete juht

  • grete.sooru@ttk.ee
  • +372 5167577
  • 104