Korduma Kippuvad Küsimused (KKK)


VASTUVÕTT (AVALDUSE ESITAMINE SAISis / KANDIDEERIMISE EELDUSED / KATSED)

Küsimus 1:  Kui mul on SAISis kõik kandideerimiseks vajalikud tulemused olemas, kas ma pean tooma paberkandjal dokumendid kõrgkooli?

Vastus 1:  Ei pea.

Küsimus 2:  Millised riigieksamid peavad olema sooritatud, et saaks kandideerida?

Vastus 2:  Riigieksamid arvesse ei lähe.

Küsimus 3:  SAIS kirjutab, et edasiliikumiseks peab konkurss valitud olema, aga seda pole võimalik valida. Mida ma pean tegema?

Vastus 3:  Kontrollima, kas kõik eelnevad lahtrid on täidetud ja kas need on täidetud õigesti.

Küsimus 4:  Juhul kui ma olen esitanud avalduse õe õppekavale nii Tallinnasse kui Kohtla-Järvele, siis kas ma pean kahele vastuvõtutestile ja vestlusele minema?

Vastus 4: Ei pea. Vastuvõtutest tuleb sooritada üks kord. Kõik vestlused rakenduskõrgharidusõppes toimuvad Tallinnas. Hooldustöötaja Kohtla-Järve rühma vestlus toimub Kohtla-Järvel. 


VASTUVÕTT JA ÕPPEKULUDE OSALINE HÜVITAMINE ÜLIÕPILASTEL (RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE)

Küsimus 5:   Õppisin üks aasta Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, tervisedenduse erialal, ja jäin siis akadeemilisele puhkusele seoses lapse sünniga. Kuna nüüd on kõigil üliõpilastel võimalus kõrgharidus tasuta omandada, siis tahaksin teada, kas ja millistel tingimustel on mul võimalik samal (tervisedendus) või teisel erialal (optometrist) tasuta kohale pääseda? Kas peaksin praegu kõrgkoolist oma paberid välja võtma või võin seda teha alles pärast uut kandideerimist?

Vastus 5:  Olete hetkel Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppekava üliõpilane, kes on kõrgkooli üliõpilaste nimekirjas ja viibib akadeemilisel puhkusel.

Uuesti kandideerides ja õppima asudes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe õppekavale:

1) Tervisedendus: tekib Teil kohustus õpingud osaliselt hüvitada ulatuses 5 eurot iga läbitud EAP eest, kuna olete sel juhul kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja seejärel uuesti immatrikuleeritud samale õppekavale (vt õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad, punkt 19 ja Lisa 1. punkt 3).
2) Optometrist (või mõni teine õppekava, välja arvatud tervisedendus): täiskoormusel ja -mahus õppides (100% õppekava täidetus igal semestril) saate õpingud tasuta läbida;

Avaldus eksmatrikuleerimiseks on Teil otstarbekas esitada pärast kõrgkooli sissesaamist ja oma õppima asumise kinnitamist. Teie kandideerimist see ei mõjuta.


 ÕPPEKULUDE OSALINE HÜVITAMINE (RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE)

Küsimus 6:  Kas sain õigesti aru, et juhul kui kasvatan alla 7-aastast last, siis õppekulude osalist hüvitamist ei rakendata? Kas ma sel juhul saangi läbida õppekava aeglasemas tempos ja ei mul ei tule sellest rahalisi kohustusi?

Vastus 6: Kui kasvatate alla 7-aastast last (ja esitate ettenähtud ajaks seda tõendava dokumendi), siis õppekulude osalist hüvitamist ei rakendata (see tähendab, et Teilt ei nõuta tasu jooksvate õpivõlgnevuste korral). Samas on Teil vastavalt õppekorralduseeskirjale kohustus kõik oma õpivõlgnevused likvideerida hiljemalt järgneva õppeaasta esimesel õppenädalal, vastasel juhul Teid järgmisele kursusele üle ei viida (100%-line õppekava täidetuse nõue) ja eksmatrikuleeritakse õpivõlgnevuste tõttu. Seega üliõpilasena Teil aeglasemas tempos õppekava võimalik läbida ei ole (täiskoormusel ja -mahus õpe). Samas on Teil võimalik õpinguperioodi jooksul kasutada õigust omal soovil akadeemilisele puhkusele minekuks kuni kaheks semestriks või  eksmatrikuleerimise korral jätkata õpinguid eksternina (tasuline õpe).


 VAJADUSPÕHINE ÕPPETOETUS ÜLIÕPILASTELE (RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE)

Küsimus 7: Mulle jäi arusaamatuks, kuidas arvutatakse vajaduspõhise toetuse määrasid. Infos on kirjas, et keskmise sissetuleku arvestamiseks jagatakse tulude summa 12 ja seejärel pereliikmete arvuga. Kas nende tulude hulka lähevad ka kõik toetused (näiteks riiklik lapsetoetus jne)? Kas seda keskmist arvutatakse iga kuu eraldi või poolaasta kaupa? Kui kasvatan last üksi, kas siis toetuse määramisel nõutakse lapse isa rahalise toetuse tõestamist vms?

Vastus 7 (Haridus- ja Teadusministeerium): Keskmise sissetuleku hulka arvestatakse kogu see tulu, mille pealt peab riigile maksu tasuma. Sinna hulka kuuluvad näiteks palgatulu, ettevõtlustulu, pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad jne (sh. riiklik lapsetoetus). Keskmise sissetuleku arvestamiseks jagatakse antud tulude summa 12-ga ja seejärel üliõpilase ja tema pereliikmete arvuga. Maksu- ja Tolliamet arvutab füüsilise isiku maksutulu üks kord aastas (tuludeklaratsiooni on võimalik esitada 15.veebruarist - 31.märtsini). Seega, arvutatakse tudengi sissetulekut üks kord aastas. Kui see vahepeal muutub, siis vajaduspõhise toetuse saamist mõjutab see alles järgmise õppeaasta alguses.  Tulumaksuga maksustatakse elatis (ka alimendid). Kui Maksu- ja Tolliametis on lapse isa toetus isiku tuluna deklareeritud, siis kajastub see ka õppetoetuse taotlemisel. Kui isa maksab lapsele toetust nn mitteametlikus vormis, siis ei ole see tulu kajastatud ja ei võeta sissetulekute arvestamisel arvesse. Õppetoetuse taotlemisel hangib süsteem ise taotleja isikuga seotud andmed Rahvastukuregistrist, Maksu- ja Tolliametist ning EHISst, kohustust täiendavaid andmeid lisada ei ole.