Kogemusintervjuu: Markus Kuris, hambatehnik

Markus keskendunud tööle kõrgkooli laboris.

Kes on hambatehnik? Millistes olukordades tavainimene nendega kokku puutub? 

Hambatehnik on selline nähtamatu amet, võrreldes hambaarsti ametiga. Hambatehnik on hambaproteeside valmistaja. Olgu siis selleks suust eemaldatavad plaatproteesid, metallkarkassiga büügelproteesid või suhu fikseeritud hambakroonid või hambaimplantaadid. Tegemist on väga loomingulise erialaga, kus saab nokitseda ja olla kunstnik, kes teeb valmis hambad patsiendi soove ja juhtumit järgides. Tavainimene puutub hambatehnikuga kokku enamasti hambaarsti kabinetis, kui üheskoos määratakse, millised hambaproteesid tuleks valmistada. 
 

Kui kaua sa oled hambatehniku õppekaval õppinud ja kui kaua õpingud kestavad? 

Hetkel on minul käsil kolmas kursus ehk kolmas aasta on kohe läbitud. Kokku kestavad hambatehniku õpingud 3,5 aastat.  
 

Kuidas õppetöö toimub ja milline on tunniplaan? 

Tegemist on päevase õppega, mille tõttu on tunniplaan üpriski tihe. Esimesel aastal on rohkem üldiseid õppeaineid ja praktikumides keskendutakse suust eemaldavate proteeside valmistamisele. Teisel õppeaastal keskendutakse juba rohkem erialastele õppeainetele. Suur osakaal on praktikatel, mis annavad suurepärase võimaluse näha erinevaid laboreid ja töökeskkonda. Minu kursus pidi kõrgkooli astudes koroonapandeemia tõttu senise õppekorralduse põhimõtteliselt unustama ja paljud loengutunnid läbisime veebi vahendusel. Kuna hambatehniku eriala nõuab palju tööd laboris, siis saime praktikumides käia kõrgkoolis kohapeal, kus olime hajutatud kahe labori vahel. 

                                                                Hästi käituvad lemmikloomad on meil kõrgkooli laboris lubatud
 

Miks valisid sina just hambatehniku eriala? 

Hambatehniku eriala ei olnudki mu esimene valik. Gümnaasiumis õppides küsiti tihti, mis on minu tulevikuplaanid ja mida soovin õppima minna. Mu kindel soov oli saada hambaarstiks. Pärast vestlust sõbrannaga mõistsin, et hambaarsti ala ei ole ikka minule. Hakkasin uurima veel võimalusi ja leidsin hambatehniku eriala. Tundsin kohe, et see võib olla midagi, mis mulle väga meeldiks - saab nokitseda ja luua midagi täiesti uut, milleks on patsiendi kaunis naeratus, mis toob rõõmu ja enesekindlust. 
 

Millised isikuomadused võiksid olla inimesel, kes tahab hambatehnikuks saada? 

Hambatehnik peab olema hea pingetaluvusega ja oskama oma aega planeerida. Igal tööl on kindel tähtaeg, millal see valmis peab olema. Lisaks peab alati olema valmis erinevateks tagasilöökideks (nt valmistatud hambakroon läheb katki, büügelproteesi metallist karkass ei sobitu mudelile, metalli pinge või konstruktsiooni viga vms) ning õige ajaplaneerimisega on võimalus ka vajadusel uus töö valmistada.  
 

Kui näiteks õenduse õppekavale tulevad õppima peamiselt neiud ja üksikud noormehed, kuidas on lood hambatehniku õppekavaga? Mis sina arvad – miks noormehi nii vähe õppima tuleb? 

Tegemist on erialaga, kus sugu ei mängi üldse rolli. Tegemist on väga spetsiifilise erialaga ning usun, et paljud on leidnud enda jaoks lihtsalt teistsuguse eriala. 

                                       Kõrgkoolis laotud esimene totaalprotees, hammastega prooviks (vasakul) ning laminaat
 

Kuidas näeb välja kandideerimine hambatehniku õppekavale ja kuidas soovitad selleks valmistuda? 

Nagu paljudesse kõrg- ja ülikoolidesse kandideerides, tuleks esmalt üle vaadata oma gümnaasiumi lõputunnistuse hinded. Üks põhiosa kandideerimisel on käeline katse, kus tuleb vahast või muust materjalist modelleerida etteantud koopia. Tegelikult saab modelleerimiskatseks kodus ettevalmistusi teha, võttes mõne väiksema eseme näiteks nööbi ja proovida seda seebitükist välja kraapida. Enne modelleerimiskatsele saamist toimub vestlus kutsesobivuse väljaselgitamiseks. 
 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool viib läbi ettevalmistavat kursust hambatehniku õppekavale õppima asumiseks – soovitan huvilistel kindlasti osaleda. Lisaks võiks end erialaga täpsemalt kurssi viia. Infot hambatehniku eriala kohta leiab nii kõrgkooli kodulehelt kui ka mujalt veebist. Soovitan külastada ka mõnda laborit, mis annab hea ülevaate sellest, mis alaga on tegemist. Kui tutvusi ei ole, kes sellega aidata saaks, siis tasub julgelt ühendust võtta erinevate laboritega – ehk on võimalus külastusaeg kokku leppida. 
 

Sa töötad õpingute kõrvalt - kas on võimalik õppida ja töötada samaaegselt? 

Jah, hetkel töötan hambalaboris. Leian, et esimene õppeaasta võiks olla kõrgkooli sisseelamiseks ja erialaga tutvumiseks. Teisel õppeaastal on võimalus juba laborites nii-öelda jalg ukse vahele saada. Esmaste töödena saab valada mudeleid ja teha teisi kergemaid abitöid. Enamasti on töökohad väga paindlikud tudengi graafiku suhtes, mis võimaldab õppuril planeerida oma aega vastavalt õppetöö koormusele. Töötamine õpingute kõrvalt on soovituslik - see annab võimaluse kinnistada õpitut, õppida juurde uusi töövõtteid ning saada suurepärane võrgustik ja erinevates töökeskkondades töötamise kogemus. 
 

Mis on hambatehnikuks õppimise juures kõige toredam? 

Praktikumid on kõige lõbusam osa õppest! Ma ei tea kas asi on minus, kuid laborisse tulles ja praktilisi töid tehes aeg lihtsalt lendab. Absoluutselt kõik on põnev! Meie kursus on pisike ja koos saame nii naerda kui nutta, mil mõni töö õnnestub ja teist tuleb mitu korda nullist alustada, sest ei ole pandud õigel ajal õigeid asju tähele. 
 

Esimesel kursusel on kombeks teha üks mõnus pidu ning jõuludel on traditsiooniks kujunenud piparkoogipidu. Toredad on ka erinevad õppused ja projektid, mida õppekava juht on kursusele planeerinud. 

                                 Natukene proteesidest kunsti - jõulude saabudes meisterdasime kursusekaaslastega kuuse
 

Kuidas õpingud lõppevad? 

Õpingute lõpus tuleb kirjutada lõputöö, mis sisaldab nii teoreetilist kirjanduse ülevaadet kui ka katseid erinevate materjalide omaduste kohta. Samuti on vaja sooritada lõpupraktika, kus tuleb teha läbi kõik 3,5 aasta jooksul õpitud tööliigid ning läbida laboris nädalapikkune praktiline eksam. 
 

Kas hambatehnikutel tööd jagub? 

Ma usun, et tegemist on erialaga, kus töö ei lõppe kunagi. Saadud diplomiga on uksed valla nii Eestis kui mujal maailmas.  
 

Mida soovitaksid neile, kes mõtlevad hambatehniku õppekavale õppima asumisest, kuid kõhklevad veel? 

Soovitan kindlasti enne tutvuda erialaga. Selleks on erinevaid võimalusi - tulla tudengivarjuks, külastada kõrgkooli avatud uste päeval, lugeda infot kõrgkooli kodulehelt, osaleda ettevalmistaval kursusel jne. Omast kogemusest võin öelda, et tegemist on väga ägeda erialaga, kus töö ei ole kunagi üksluine!  

 

Tutvu vastuvõtuga!