Kogemusintervjuu: Annika Hallik, lapsehoidja

 

Kuidas toimub õppetöö lapsehoidja õppekaval ja milline on tunniplaan?

Õppetöö toimub nii kõrgkoolis kontaktõppes kui ka Zoomi vahendusel. Õpetajad on väga vastutulelikud ja vajadusel rakendavad hübriidõpet ehk korraga nii kontakttundi kui ka Zoomis osalemise võimalust. Reaalselt toimuvad koolitunnid üle nädala ja vahenädalal on iseseisev kodutöö. Praktika lasteaias/hoius toimub kahel korral ja mõlema kestvus on 5 nädalat. 

 

Miks sina just lapsehoidja õppekavale õppima asusid? 

Mina läksin õppima, kuna soovin väga töötada tulevikus just lastega, kuid seda ideaalis hoopiski tegevusterapeudina. Lapsehoidjaks õpin selleks, et juba mõista paremini laste arengut ja maailma. 

Õpingute käigus olen avastanud nii palju huvitavat ja toredat seoses lastega. Praktikal olles tõden, kui lahe, tore, rõõmus ja vastutusrikas töö see on.  

Lapsehoidja amet on väga loov - sa saad tegeleda nii paljude erinevate tegevustega, sa oled väikese inimese suur eeskuju ja motivaator ehk et see on suures osas mängimine seltskonnas, mis on üdini siiras ja aus. 

 

Kes võiks lapsehoidjaks õppida? Millised isikuomadused peaksid kindlasti olema? 

Lapsehoidjaks võiks õppida inimene, kellele meeldib lastega koos olla, nendega mängida ja kellel on soov südamest anda panus laste arengusse. Kuna mäng on lapse töö, siis võiks lapsehoidja olla mänguline ja lapsemeelne. Kindlasti peab olema kohusetundlik ja peab oskama ennast ka kehtestada. 

 

Kuidas näeb välja kandideerimine lapsehoidja õppekavale ja kuidas selleks valmistuda? 

Toimub vastuvõtuvestlus. Erilist ettevalmistust selleks vaja ei ole. Tuleb lihtsalt olla aus ja särada. 

 

Kas sa töötad ka õpingute kõrvalt? Kuidas sellega toime tulla? 

Mina isiklikult ei tööta, kuna mul on endal 3 väikest last (7a, 3a ja mõnekuune beebi), mis on ka nagu täiskohaga töö. Kuna õpetajad on vastutulelikud ja lubavad osaleda teooriatundides Zoomi vahendusel, siis toimib mul see väga hästi - pole pidanud ühestki tunnist puuduma ja pole midagi ka tegemata jäänud. Väga palju annab juurde see vahenädal, mil töötavad inimesed saavad organiseerida usinat töönädalat ja seejärel jällegi koolinädalat. Teistele soovitan mitte kuhjata kodutöid vaid need esimesel võimalusel ära esitada. 

 

Mis on lapsehoidjaks õppimise juures kõige toredam? 

Isiklikult minu jaoks on kõige toredam, et õppimise käigus saan iseendale iga päev teha pai, sest saan kinnitust, et olen õigel teel enda laste kasvatamisel. Muidugi saab juurde väga palju uut ja harivat materjali, loovaid meetodeid ja lahendusi lastega tegelemisel. Eriti tore aeg on praktika lasteaias, kus saab reaalselt kõik omandatud teadmised ja loovuse käiku lasta. 
 

                                                                                       Annika praktikal lasteaias

Mis on lapsehoidjaks õppimise juures olnud kõige keerulisem? 

Kõige keerulisem või rohkem süvenenum peab olema erivajadustega laste osas. Erivajadusi on väga erinevaid ja neid tuleb võtta tõsiselt. Samuti võib osutuda keeruliseks, kui lasta iseseisvatel kodutöödel kuhjuda. 

 

Kuidas õpingud lõppevad - kas eksamiga või mingisuguse lõputööga? 

Õpingud lõppevad kutseeksamiga. 

 

Kus saab lapsehoidja haridusega töötada ja kas lapsehoidjatel tööd jagub? 

Lapsehoidjatel kindlasti tööd jagub. Kui varem on otsitud lihtsalt inimest, kes justkui last valvaks mingi aja, siis nüüd otsitakse aina enam õppinud ja tunnistusega lapsehoidjat, kes tõesti teab, mida ta teeb, kes tunneb esmaabivõtteid ja kes annab väiksema või suurema panuse lapse arengusse ja heaolusse. Lapsehoidja tunnistusega saab töötada pakkudes erahoidu või lasteaedades/hoidudes, üldiselt õpetajaabina. 
 

                                                                                         Tegevusteraapia praktiline tund

Mida soovitaksid neile, kes mõtlevad õppima asumisest, kuid kõhklevad veel? 

Kui sulle meeldib lastega koos aega veeta, siis tasub kohe kindlasti õppima minna, sest eriti tore on ju teha midagi, mis meeldib ja sellest ka sissetulek teenida. Muidugi soovitan ka lihtsalt proovida, kuna ainult nii saad teada, kas sulle meeldib see ala või mitte - alati saab ju ümber mõelda ja suunda muuta! 

                                                                          Praktikal olles joonistas hoolealune Annikast pildi

Tutvu vastuvõtuga!