Euroopa sisene õpiränne

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020, uus periood 2021-2027. 

 Võrreldes 2007-2013 väldanud Euroopa eelmise generatsiooni programmidega on rahastust 40% suurendatud ning eelarve uueks programmiperioodiks on 14,7 miljardit eurot.


Erasmus+ programmis soovitakse tihedamalt siduda haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Oluline on, et programm vastaks senisest paremini elukestva õppe paradigmale, oleks taotlejate jaoks mõistetavam, kasutajasõbralikum ning paindlikum. Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla peaks looma sünergiat ja soodustama hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd.

Uue programmi ülesehitus ei järgi varasemat valdkondlikku jaotust, vaid hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:
a) Õpiränne (Key Action 1)
b) Strateegiline koostöö  (Key Action 2)
c) Poliitikate kujundamine (Key Action 3)

Euroopa Komisjoni Erasmus+ veebilehte saab vaadata siit!

Lähem info Erasmus+ programmi õppimis- ja praktikavõimaluste ning programmi tingimuste kohta on leitav järgnevatelt linkidelt:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_en.htm

ÕPPEJÕUDUDE JA TÖÖTAJATE VAHETUSE LIIGID: 
1) Õpetamise eesmärgil sooritatud lähetused (STA: Staff mobility - teaching assignments) hõlmab Erasmuse programmi nn klassikalist õppejõudude mobiilsust eesmärgiga viia partnerkõrgkoolis läbi õppetöö ja ettevõtetest kõrgkooli koolitama kutsutud personali mobiilsust.
2) Koolituslähetused (STT: staff mobility – staff training) hõlmab kõrgkooli personali (sh akadeemilisepersonali) koolituslähetusi nii partnerkõrgkoolidesse kui ettevõtetesse jms organisatsioonidesse.