Eriolukord

Kõrgkooli õppehooned Tallinnas (aadressil Kännu 67) ja Kohtla-Järvel (Lehe 12) on suletud alates 14.03.2020. Alates 16. märtsist läheb kogu kõrgkool üle distantsõppele.   

Infot antud lehel uuendatakse jooksvalt esimesel võimalusel. Juhime tähelepanu ja palume mõistvat suhtumist, et info mõne töökorraldusliku või õppetöökorralduse koha pealt võib muutuda lühikese etteteatamisega. 

Töökorraldus eriolukorra ajal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis:
 1. Töötajad ja üliõpilased, kes saabuvad välisriigist 13. märtsist 2020 peavad jääma kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Välisreisilt saabudes võtab töötaja esimesel võimalusel ühendust vahetu juhi/personalispetsialistiga ning üliõpilane oma õppekava juhiga leppimaks kokku töö ja õppetöö korraldamine karantiini ajal. Kui õppuri õpiränne katkestatakse enne lepingus olevat tähtaega, peab ta esimesel võimalusel võtma ühendust kõrgkooli rahvusvaheliste suhete projektijuhiga;
 2. kõrgkool tühistab töötajate välislähetused 01. maini 2020. Uusi välislähetuste korraldusi ei kinnitata kuni eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni;
 3. kõrgkool tühistab õppurite õpirännete alustamise 13. märtsist 2020 kuni eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni;
 4. kõrgkool jätab ära või lükkab edasi väliskülalistega seotud üritused, nende vastuvõtu ja muud tegevused kuni eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni, va juhul, kui neid on võimalik läbi viia elektroonsete sidevahenditega;
 5. kõrgkool jätab ära või lükkab edasi ekskursioonid kõrgkooli ruumidesse kuni eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni;
 6. kõrgkooli liikmeskonnal on kohustus jälgida Terviseameti poolt avalikustatud juhiseid seoses viiruse COVID-19 leviku takistamisega;
 7. kõrgkooli liige on kohustatud informeerima kõrgkooli enda nakatumisest COVID-19 viirusesse;
 8. kõrgkooli töötaja on kohustatud kasutama infotehnoloogilisi vahendeid;
 9. kriisikomisjoni liikmed on kohustatud olema kättesaadavad 24/7 kuni eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni;
 10. struktuuriüksuste juhid vastutavad lauatelefonde suunamiste eest  töötajate mobiilidele;
 11. töötajad on kaugtööl ajavahemikul 30.03-12.04.2020 või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni;
 12. töötajate    tööd    koordineerivad    ja    kontrollivad    struktuuriüksuste     juhid ning personalitöötajad;
 13. õppurid on kaugõppes ajavahemikul 30.03-12.04.2020 või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni;
 14. kõrgkooli      õppehooned      Tallinnas      ja     Kohtla-Järvel      on    suletud     ajavahemikul 30.03-12.04.2020 või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni;
 15. kõrgkooli üliõpilaskodu on sealsetele elanikele avatud, kuid neil ei ole lubatud kutsuda üliõpilaskodu ruumidesse külalisi või korraldada olenguid;
 16. raamatukogu nõustab Skype ja e-posti teel. Kontaktid kodulehel. Teavikute laenutamist ja tagastamist ei toimu. Tehakse laenutuste pikendamised nendele teavikutele, mille tähtaeg langeb õppehoonete suletuse perioodile. Andmebaaside paroolid on siseveebis ja neid edastatakse soovi korral ka Skype ja e-posti teel;
 17. iga tugitöötaja vastutab oma tööülesannete täitmise eest ja informeerib viivitamatult oma vahetut juhti töös tekkivatest takistustest;
 18. ga akadeemiline töötaja ning kutseõppe õpetaja vastutab oma tööülesannete täitmise eest täies ulatuses, sh õppetöö läbiviimine vastavalt tunniplaanile, uurimis- ja arendustöö jm ametijuhendis fikseeritud tööülesannete täitmine.  Töötaja  on kohustatud informeerima oma vahetut juhti tekkinud takistustest ja õppijate õppetöös mitteosalemisest;
 19. Skype on     kõrgkooli     ametlik      kommunikatsioonivahend      ja       selle kasutamine kaugtööl olles on kohustuslik. Iga töötaja vastutab ise Skype kasutajakonto olemasolu eest ning edastab kasutajanime jagamiseks Kristiina Pullerits’ile;
 20. täienduskoolitused (sh gümnasistide tervishoiusuuna õppetegevus, projektides ette nähtud täienduskoolitused, müügikoolitused, täiskasvanute riikliku koolitustellimuse koolitused) on edasi lükatud (k.a juba alanud kursused) eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni.

Olukorda   hinnatakse   iga   kahe   nädala   tagant   ja   võetakse   vastavalt   olukorrale   vastu otsused. Eriolukorra üle vaatamine toimub hiljemalt 09.04.2020. a.

Olulised kontaktid:

Õppetöö sisu ja õppetöö läbiviimine (õppekavade juhid):
Farmatseut Merle Kiloman merle.kiloman@ttk.ee
Hambatehnik Heli Kuuse heli.kuuse@ttk.ee
Optometrist Vootele Tamme vootele.tamme@ttk.ee
Tegevusterapeut Hanna-Maria Põldma hannamaria.poldma@ttk.ee
Tervisedendus Nele Kunder nele.kunder@ttk.ee
Ämmaemand Katrin Klein katrin.klein@ttk.ee
Õde Jandra Ristikivi jandra.ristikivi@ttk.ee
Terviseteadus Kristi Rannus kristi.rannus@ttk.ee
Hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, hambaraviassistent, abivahendispetsialist, sterilisatsioonitehnik Piret Tamme piret.tamme@ttk.ee

Õppetöökorralduslikud küsimused (õppetöö spetsialistid):
Õde Särel Teede sarel.teede@ttk.ee
Terviseteadus, kutseõppe töökohapõhine õpe Kai Kell kai.kell@ttk.ee
Farmatseut, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, ämmaemand, kutseõppe koolipõhine õpe Sigrit Ustav sigrit.ustav@ttk.ee

E-õppega seotud küsimused (haridustehnoloog):
Heli Raun heli.raun@ttk.ee

Täienduskoolitusega seotud küsimused (Elukestva õppe keskuse juhataja):
Kõik koolituste ja täiendõppe küsimused Siret Piirsalu siret.piirsalu@ttk.ee
NB! täienduskoolitused (sh gümnasistide tervishoiusuuna õppetegevus, projektides ette nähtud täienduskoolitused, müügikoolitused, täiskasvanute riikliku koolitustellimuse koolitused) on edasi lükatud (k.a juba alanud kursused) eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni.

Kommunikatsioon ja meediapäringud (turundus- ja kommunikatsioonispetsialist):
Marit Talunik marit.talunik@ttk.ee

Praktika:

Järgneval õppeperioodil võib riigis kehtiva erakorralise olukorra tõttu toimuda muudatusi õppurite praktikates. Kuna enamik meie kõrgkooli praktikatest toimub tervishoiu (või seotud) valdkonnas, siis praeguses olukorras, kus asutused viiakse üle kõrgendatud valmidustasemele, võivad osad asutused praktikad lõpetada ja osad asutused vajada lisaks tööjõudu.

Palume kõikide õppurite panust ja kaasatust praktikate korraldamisel. Peamised põhimõtted:

 1. Kogu praktikabaasidest saabunud üldine info on kättesaadav siin (vaata allpool). 
 2. Kõikidele praktikal viibivatele või praktikale lähikuudel suunduvatele õppuritele on saadetud/saadetakse info edasise kohta kirja teel ÕISi kaudu. Kui ühes või teises asutuses ei võeta kedagi vastu, teavitatakse õppureid sellest kirja teel/Moodle praktikakursusel etc  
 3. Kui praktika jääb ära reorganiseeritakse õppetööd selliselt, et distantsõppena alustatakse järgmise semestri või sama semestri  teoreetiliste ainete õppimist/õpetamist. 
 4. Osaledes vabatahtlikuna (vt rippmenüüst Vabatahtlikule), arvestame võimalusel seda osana praktikast või õppeainest. Selleks võta kontakti oma õppekava juhiga.

Asutustele:  Kõikide õppekavade praktikate korral palun võtta ühendust praktikaspetsialistiga Age Saks age.saks@ttk.ee

INFORMATSIOON (uuendatakse vastavalt saabunud infole, viimane info uuendus 28.03.2020 kell 19:45):

PRAKTIKANT JA VABATAHTLIK  - otseses kokkupuutes viirushaigete või potenstiaalsete haigetega, jälgi, et oleksid vastava asutuse poolt varustatud isikukaitsevahenditega. Kui kaitsevahendid tagatud ei ole, siis pead tegevusest loobuma ja teavitama koheselt otsest kontaktisikut kohapeal ning kõrgkooli.

AS Ida – Tallinna Keskhaigla

Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse ja ITKCovid-19 töörühma otsusega, ei võta Ida-Tallinn Keskhaigla vastu uusi praktikante alates 13.03.20 kuni määramata ajani.
Õppurid, kes juba sooritavad praktikat, saavad edasi praktikseerida eeldusel, et neil ei teki terviseprobleeme.
Ühtlasi peab õppur allkirjaga kinnitama, et ei ole endale teadaolevalt kokku puutunud Covid-19 nakatanuga ega külastanud Terviseameti poolt riskipiirkondadeks tunnistatud riike.

Hea õppija!

Seoses eriolukorra kehtestamisega ja SARS-Cov19 levikuga riigis, palume abi igapäevatöö sujumiseks meie haiglas.

Kui Sa oled valmis asuma tööle meie haiglasse, siis palun anna endast märku personaliosakond@itk.ee või helista telefonil 5886 8275.

Kui Sa elad väljaspool Tallinna, siis saame me pakkuda Sulle majutust, et tööl käimine oleks logistiliselt lihtsam.

Tööle asumisel peab arvestama, et vajadusel suuname Sind tööle sinna, kus abi on kõige rohkem vaja. See võib tähendada tööd erinevates osakondades ja ka üksustes.

Samuti võib tekkida olukord, kus peab vajadusel täitma ka teisi tööülesandeid. Kindlasti ei pea Sa täitma tööülesandeid, mis lähevad Sinu pädevusest välja.

Positiivse küljena – Sa saad väga erilise kogemuse tervishoiuvaldkonnas, sellise, mida loodetavasti enam kunagi rohkem ei teki.

Lisaks, tehes oma erialast tööd, oleme meie valmis kinnitama Sinu panust. Ainult kooli nõusolekul (!)  saaksid kas osaliselt või täielikult praktika töökogemusena üle kanda.

Kui Sa oled valmis ja Sul on soov panustada, palume Sinult infot:

 1. Ees-ja perekonnanimi
 2. E-post
 3. Telefoninumber
 4. Õppeasutus, eriala ja kursus
 5. Kas Sa vajaksid ka majutust?
 6. Millises ulatuses oleksid valmis kriisiolukorras töötama (8/12/24 tundi vahetus)?
 7. Kas oleksid valmis tegema nii öiseid kui päevaseid valveid?
 8. Kas Sul on teine töökoht, st millistel nädalapäevadel oleksid valmis töötama?

Kindlasti peab Sul olema kehtiv tervisetõend.

Meie poolt ka tööle asumisel vajalikud koolitused ja väljaõpe.

Oled väga oodatud!

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla 

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatus otsustas seoses koroonaviiruse levikuga ning sellest tulenevate rangete piirangutega oleme hetkel sunnitud ajutiselt lõpetama praktikantide juhendamise meie haiglas alates 16.03.2020.
LTKH praktikal olnud või seal alustama pidanud üliõpilastega tegeletakse individuaalselt ja nendega võetakse ühendust.

SA Narva Haigla

SA Narva Haigla  juhatuse otsusega, ei võta haigla vastu uusi praktikante alates 16.03.2020 kuni määramata ajani. Üliõpilased, kes juba sooritavad praktikat, saavad edasi praktikseerida eeldusel, et neil ei teki terviseprobleeme.

SA Ida-Viru Keskhaigla

SA Ida-Viru Keskhaigla teatab, et  alates 18.03.2020 uusi praktikale tulijaid ajutiselt ei võeta.

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus annab teada, et seoses COVID-19 levikuga on alates 16.03.2020 peatatud uute üliõpilaste vastuvõtt praktikale määramata ajani. HNRK-s praktikat alustama pidanud üliõpilastega tegeletakse individuaalselt ja nendega võetakse ühendust.

SA Pärnu Haigla

17.03.2020 on Pärnu Haiglas vastu võetud otsus, et uusi praktikante ajavahemikus 17.03.-01.05.2020 vastu ei võeta. Peale 1. maid tegutseme juba vastavalt selleks ajahetkeks kujunenud olukorrale. Need üliõpilased, kellel on praktika meie haiglas pooleli, saavad oma praktika lõpuni teha. NB! See otsus ei puuduta Pärnu Haiglas õppivat kahte õdede rühma. Mõlemad rühmad saavad oma ettenähtud praktikad haiglas sooritada.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

PERH Regionaalhaigla operatiivstaap Prof. Talvingu juhtimisel  on otsustanud peatada kõik haiglas toimuvad praktikud. Selle põhjuseks on rakendada meetmed nakkuse leviku piiramiseks aga ka töökorralduse muudatused ning sellest tulenevad õppe ja juhendamise keerulisus.

Kuna haiglas on piiratud kogus isikukaitsevahendeid, on haigla jaoks väga oluline optimeerida haiglas viibivate inimeste hulka.

PERH teavitab kõrgkooli kui olukord muutub ja praktikad saavad jätkuda.

PERH soovib kaasata Regionaalhaigla intensiivravi keskuse meeskonda 10-15 intensiivõenduse tudengit, kes soovivad panustada eriolukorras haigla töösse. Igaühe panus on tervitatav kvaliteetse teenuse pakkumisel ka kõige keerulisematel hetkedel. 

Vabatahtlikuks on võimalik asuda 1. aprillist.

Tingimused vabatahtlikule:

 1. Peab olema võimalus panustada täielikult haigla töösse (ei ole teist töökohta)
 2. Peab olema ise terve ning peab puuduma lähikokkupuude inimesega, kes on haigestunud covid-19 viirusesse või grippi
 3. Omab kehtiv tervisetõend
 4. Ei ole viibinud viimase kahe nädala jooksul välisriigis

Omalt poolt pakume vajalikku väljaõpet ning võimalust läbida intensiivõenduse praktikat.

Soovi korral palume pöörduda Regionaalhaigla koolituskeskuse poole. Kontakt: Teele Kants, praktika@regionaalhaigla.ee

Tallinna Kiirabi

Tallinna kiirabi annab teada, et seoses COVID-19 levikuga on alates 16.03.2020 peatatud uute õppurite vastuvõtt praktikale määramata ajani. Praktikat alustama pidanud õppuritega on osaliselt ühendust juba võetud ning teatatud, et hetkel praktikante vastu ei võta. Juhul kui on keegi, kes ei ole veel infot saanud siis saab ühendust võtta: oendusjuht@tems.ee

SA Tallinna Lastehaigla

Tallinna Lastehaigla teatab, et seoses COVID-19 levikuga lõpetatakse kõik praktikad SA Tallinna Lastehaiglas ja üliõpilased saadetakse koju alates 18.03.2020. Hetkel on haiglas töökorraldust muudetud ja viiakse sisse teisi muudatusi, mistõttu pole üliõpilastele pakkuda võimalust praktikat sooritada. 

AS Taastava Kirurgia Kliinik

AS Taastava Kirurgia Kliinik teatab, et seoses COVID-19 levikuga lõpetatakse kõik praktikad. Taastava Kirurgia Kliinik ootab praktikante suure rõõmuga, aga turvalisuse huvides pärast erakorralise olukorra möödumist ja normaalse tööreziimi taastumist.

Optometristide Nägemise uurimise praktikad (ühenädalased)

Optometristi õppekava juht teatab, et nägemise uurimise praktikad (ühenädalased) on eriolukorra valguses teadmata ajaks edasi lükatud. Muudatustest antakse üliõpilastele teada esimesel võimalusel.

Tervisedenduse praktikad

Hetkel on peatatud Sissejuhatav praktika tervisedendusse, mis sooritatakse haridusasutustes. Praktika paikkonnas ja Praktika organisatsioonis toimuvad vastavalt individuaalsetele kokkulepetele. Üliõpilasi teavitatakse võimalikest muudatustest praktika korralduses.

Farmatseutide praktikad

Farmaatsia 2. kursuse õppeaine Apteegipraktika I toimub tunniplaanis märgitud ajal ja mahus. Eriolukorra tõttu muutub praktika sisu. Käsimüügi osa on suurendatud assisteerimise arvelt. Ravimite valmistamise (1. õpiväljund) omandamine toimub Apteegipraktika II käigus 3. kursusel. 

Tegevusterapeutide praktikad

Tulenevalt eriolukorras lükkuvad tegevusteraapia esimese, teise ja kolmanda kursuste praktikaperioodid  edasi. Võimalusel võib üliõpilane alustada praktika sooritamist varem. Tegevusteraapia neljanda kursuse praktikale Diplomieelne praktika lähenetakse individuaalselt ning seejärel otsustakse kuidas puuduolevad praktika tunnid sooritatakse.  

Uued praktikaperioodid on järgmised: 
TT 1  11.05-19.06.20 (vajadusel sooritatakse praktikat ka suvel) 
TT 2  4.05 - 03.07.20 (vajadusel sooritatakse praktikat ka suvel) 
TT 3 4.05 -03.07.20 (vajadusel sooritatakse praktikat ka suvel) 

Vabatahtlikule:

Erakorraline olukord riigis toob kaasa suurenenud tööjõu vajaduse mitmetes valdkondades.
Nii ministeeriumid, asutused, kui vabatahtlikke koondavad organisatsioonid on juba pöördunud ja pöörduvad lähiajal kõrgkooli poole sooviga värvata vabatahtlikke. 

Kõrgkoolis koordineerib vabatahtlike kaasamise protsesse Merilin Kuhi õenduse õppetooli õppejõud

PRAKTIKANT JA VABATAHTLIK  - otseses kokkupuutes viirushaigete või potenstiaalsete haigetega, jälgi, et oleksid vastava asutuse poolt varustatud isikukaitsevahenditega. Kui kaitsevahendid tagatud ei ole, siis pead tegevusest loobuma ja teavitama koheselt otsest kontaktisikut kohapeal ning kõrgkooli.

Asutustele: Vabatahtlike kaasamiseks palun võtta ühendust  merilin.kuhi@ttk.ee Telefon: 56200831

Õppuritele: Kui oled otsustanud vabatahtlikku tööd teha siis palun registreeri ennast SIIN.

Kui soovid oma vabatahtliku tööd arvestada õppe/praktika osana, võta kontakti oma õppekava juhiga ja uuri, kas see on võimalik ja kuidas seda teha!

Vabatahtlikke otsivad:

28.. märts 2020

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

Hea õppija!

Seoses eriolukorra kehtestamisega ja SARS-Cov19 levikuga riigis, palume abi igapäevatöö sujumiseks meie haiglas.

Kui Sa oled valmis asuma tööle meie haiglasse, siis palun anna endast märku personaliosakond@itk.ee või helista telefonil 5886 8275.

Kui Sa elad väljaspool Tallinna, siis saame me pakkuda Sulle majutust, et tööl käimine oleks logistiliselt lihtsam.

Tööle asumisel peab arvestama, et vajadusel suuname Sind tööle sinna, kus abi on kõige rohkem vaja. See võib tähendada tööd erinevates osakondades ja ka üksustes.

Samuti võib tekkida olukord, kus peab vajadusel täitma ka teisi tööülesandeid. Kindlasti ei pea Sa täitma tööülesandeid, mis lähevad Sinu pädevusest välja.

Positiivse küljena – Sa saad väga erilise kogemuse tervishoiuvaldkonnas, sellise, mida loodetavasti enam kunagi rohkem ei teki.

Lisaks, tehes oma erialast tööd, oleme meie valmis kinnitama Sinu panust. Ainult kooli nõusolekul (!)  saaksid kas osaliselt või täielikult praktika töökogemusena üle kanda.

Kui Sa oled valmis ja Sul on soov panustada, palume Sinult infot:

 1. Ees-ja perekonnanimi
 2. E-post
 3. Telefoninumber
 4. Õppeasutus, eriala ja kursus
 5. Kas Sa vajaksid ka majutust?
 6. Millises ulatuses oleksid valmis kriisiolukorras töötama (8/12/24 tundi vahetus)?
 7. Kas oleksid valmis tegema nii öiseid kui päevaseid valveid?
 8. Kas Sul on teine töökoht, st millistel nädalapäevadel oleksid valmis töötama?

Kindlasti peab Sul olema kehtiv tervisetõend.Meie poolt ka tööle asumisel vajalikud koolitused ja väljaõpe. Oled väga oodatud!

Vabatahtlikuks registreerimiseks täitke esmalt avaldus SIIN ja seejärel võtke ühendust ülal toodud kontaktiga.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla soovib kaasata Regionaalhaigla intensiivravi keskuse meeskonda 10-15 intensiivõenduse tudengit, kes soovivad panustada eriolukorras haigla töösse. Igaühe panus on tervitatav kvaliteetse teenuse pakkumisel ka kõige keerulisematel hetkedel. 

Vabatahtlikuks on võimalik asuda 1. aprillist.

Tingimused vabatahtlikule:

 1. Peab olema võimalus panustada täielikult haigla töösse (ei ole teist töökohta)
 2. Peab olema ise terve ning peab puuduma lähikokkupuude inimesega, kes on haigestunud covid-19 viirusesse või grippi
 3. Omab kehtiv tervisetõend
 4. Ei ole viibinud viimase kahe nädala jooksul välisriigis

Omalt poolt pakume vajalikku väljaõpet ning võimalust läbida intensiivõenduse praktikat.

Soovi korral palume pöörduda Regionaalhaigla koolituskeskuse poole. Kontakt: Teele Kants, praktika@regionaalhaigla.ee

Punane Rist vajab Tallinna sadamates vabatahtlike abi
Seejärel toimub Punase Risti ning Terviseameti olukorra monitooring ja otsustatakes, kas projekt jätkub.
Punase Risti arendusjuht ütles ka, et vabatahtlike poolt panustatud aeg kompenseeritakse riigi poolt, summasid ei tea.

Kontakt Kristi Rillo,  +372 5553 0077, kristi.rillo@redcross.ee
Tegevust koordineerib kõrgkoolipoolne kontakt Merilin Kuhi. Vabatahtlikuks registreerimiseks täitke esmalt avaldus SIIN ja seejärel võtke ühendust ülal toodud kontaktiga.

 

Tallinna Kiirabi vajab alates 15.03 vabatahtlikke mõni tund päevas appi tulla erinevate logistika tööde jaoks (alates apteegist ja lõpetades desinfektsiooniga) kui ka lepinguliste kiirabibrigaadi liikmetena haigete transpordiks haiglatesse. 
Tegevust koordineerib kõrgkoolipoolne kontakt Merilin Kuhi. Tallinna Kiirabisse registreerimiseks täitke esmalt avaldus SIIN .Ja võtke ühendust  Kiirabi poolse kordinaatoriga Tiina Köster personal@tems.ee  6971146.

 

Kuressaare Haigla SA palub abi vabatahtlikelt EMO telkidesse triaaži tegema ja muudeks toiminguteks vastavalt vajadustele alates 16.03.
Tegevust koordineerib kõrgkoolipoolne kontakt Merilin Kuhi. Vabatahtlikuks registreerimiseks täitke esmalt avaldus SIIN. Teiega võetakse ise ühendust.

SA Viljandi Haigla

Vajame  Viljandi haigla meeskonda vabatahtlikke, kelle ülesandeks on kaasa aidata töötajate ohutule tööle ning kaitsta haiglas ravil viibivaid patsiente nakatumise eest. Selleks tuleb haiglat Covid-19 infektsiooni leviku tõkestamiseks pidevalt desinfitseerida ja põhjalikult puhastada. Loome eraldi puhastusmeeskonna, kelle ülesandeks on puhastada kõik võimaliku nakkusega saastunud pinnad väga hoolikalt. Enne tööle asumist tagame põhjaliku väljaõppe ning täieliku kaitsevarustuse olemasolu. Tööaeg on 3-4 tundi päevas, vahetustega, jagatuna 24 tunni peale. Vabatahtlik töö on tasustatud ja pakume ka öömaja. 

Kui on soov aidata ja oma panus Covid- 19 viirusega võitlemiseks anda, siis võtke palun ühendust Hedit Tossiga hedit.toss@vmh.ee või 55501052

Esimene koolituspäev toimub juba esmaspäeval, 30.03 Viljandis!

Õppetöö:

Alates 16. märtsist 2020 kehtib Eestis eriolukord seoses COVID-19 viiruse pandeemilise leviku tõkestamisega. Meie kõrgkool on teistsuguses olukorras, kui enamik teisi kõrgkoole või kutseõppeasutusi, kuna koolitame töötajaid eesliinile ja niisamuti toimuvad meie õppekavade praktikad enamasti tervishoiuasutustes. Kõrgkool annab omalt poolt kõik, et tagada õppetöö võimalikult tõrgeteta toimumine ja et me kõik oleksime uue õppeaasta alguseks õppeprotsessiga enam-vähem õiges kohas. Selleks, et tagada kõrgkooli liikmeskonna turvalisust säilitades õppetöö toimumine, on kõrgkool võtnud vastu järgmised korraldused ning kinnitanud need rektori käskkirjaga: 

 • Kogu teoreetiline õpe toimub vähemalt kuni 2019/20. õppeaasta lõpuni (s.o kuni 30.08.2020) distantsõppes. Õppetöö toimimise juhised teeb iga õppejõud õppijatele kättesaadavaks kõrgkooli e-õppe keskkonnas Moodle, kuid õpe ise võib toimuda õppejõu määratud keskkonnas. 
 • Kõrgkooli prioriteet on tagada täismahus õppetöö eelkõige 2020. a suvel lõpetavatele üliõpilastele ja õpilastele. Seejärel 2021. a talvel lõpetajatele.  
 • Praktikad toimuvad vastavalt sellele, kuidas praktikabaasid on  suutelised praktikante vastu võtma. Informatsioon selle kohta on kättesaadav kõrgkooli kodulehel. Kõik üliõpilased peavad arvestama olukorraga, et 2019/20 kevadsemestri praktikat tuleb sooritada suvel 2020, kui soovitakse täismahus õppega jätkata.  
 • Praktikumid hakkavad kõrgkooli hoonetes toimuma pärast liikumispiirangute ja 2x2 reegli lõppemist. Praktikumid tuleb edasi lükata, nende mahtu vähendada või leida loovaid lahendusi, kuidas asju teisiti teha või mõne muu õppetöö vormiga asendada. Alati pole asendamine võimalik. 
 • Akadeemilise kalendri 2019/20 kohaselt on õppetöö järelnädalad 22.06-05.07 ja eelnädalad 17.-30.08. Nimetatud nädalatel võib  õppetöö toimuda.  
 • Kõik lõputööde kaitsmised ja lõpueksamid toimuvad 2020. a suvel distantsilt. Õppekavajuhtidel viivad vastavad muudatused sisse aineprogrammidesse 1. maiks 2020. Juhul, kui õppekava lõpetamisel toimub käeline lõpueksam, tehakse otsus vastavalt olukorrale, vajadusel lükatakse lõpetamine edasi. 
 • Juhul, kui lõputöö kaitsmisele lubamise päevaks on õppuril õppekava täismahus täitmata põhjusel, mis ei ole õppurist tulenev (praktikat ei ole võimalik sooritada, praktikume ei ole võimalik teha vms), lubatakse õppuril sooritada lõpueksam või kaitsta lõputöö. Diplom või lõputunnistus väljastatakse siis, kui võlas olevad ained on sooritatud. Selleks lisada lõputööle või lõpueksamile lubamise käskkirjale õppekava täismahus täitmata jäämise põhjus.  
 • Vajadusel ja võimalusel toimuvad 2020/21. õa sügissemestri  aineid 2019/20. õa kevadsemestril.  
 • Vastuvõtt kõrgkooli toimub tavapärasel perioodil. Õppeosakonnal valmistada kõikidele õppekavadele ette võimalus vestluste läbiviimiseks digitaalselt, et vähendada vestlusi koolihoones minimaalseks ja olla valmis täismahus distantsvestusteks.  
 • Õppekulude hüvitamine toimub seni kõrgkooli poolt esitatud arvete kohaselt. Selles osas ei tee kõrgkool muutvat otsust.  Hetkel ei ole käesoleva semestri osas muudatusi  tehtud. Jätkame õppetööd, lihtsalt teises vormis. Kui eriolukorra tõttu (praktikumide edasilükkamine vms) lükkub edasi ainete lõpetamine ja sellest tekib maksenõue puuduvate ainepunktide eest, siis vaatame olukorrad üle ja otsustame juhtumipõhiselt. 

Kõrgkool on alates 16 märtsist õppimas ja töötamas väljaspool kõrgkooli õppehooneid. Õppetöö, mis seni toimus kõrgkooli hoonetes toimub e-õppe vormis.

Peamised reeglid on järgmised:

 1. Õpe toimub peamiselt e-õppe keskkonnas Moodle.
 2. Õpe võib toimuda ka teistes veebipõhistes keskkondades õppejõu korraldusel sh. skype, FB jne.
 3. Tunniplaan sellel perioodil ei muutu va muudatused praktilises õppes.
 4. Tunniplaanijärgsed tunnid toimuvad e-õppes.
 5. Praktikad jätkuvad tavapäraselt, kuni praktikabaas ei ole teinud teistsugust otsust (jälgi infot Praktika vahelehelt rippmenüüst).

Kui kord kontaktõpe õppehoonetes jätkub, siis jätkub täpselt selle päeva tunniplaaniga, mis täna ÕISis on.

Täpsem info:

 • Õppe sisulistes küsimustes õppekava juhilt (Kontaktid leiad Olulised kontaktid rippmenüüst)
 • Õppetöö korraldus õppetöö spetsialist. (Kontaktid leiad Olulised kontaktid rippmenüüst)
 • E-õpe haridustehnoloogilt. (Kontaktid leiad Olulised kontaktid rippmenüüst)
 • Õppeaine läbiviimine distantsõppes vastava õppeaine õppejõult. (Kontaktid leiad kõrgkooli kodulehelt või ÕISist)

  Info Õe ja Terviseteaduse õppekavade üliõpilastele:

Seoses Eesti Vabariigis kehtivast eriolukorrast tekkinud suurenenud inimressursi vajadusega, lubatakse õe õppekava üliõpilastel taotleda üleminekut individuaalsele õppekavale alljärgnevatel tingimustel:

 1. Üliõpilane töötab riigis elutähtsat teenust osutavas asutuses või organisatsioonis.
 2. Üliõpilase töökoormust on erakorralise olukorraga seonduvalt suurendatud ja tema õppepuhkused ja muud puhkused tühistatud.
 3. Üliõpilane on kuni käesoleva semestri alguseni täitnud õppekava täiskoormusel.

Individuaalsele õppekavale ülemineku digitaalselt allkirjastatud taotluse, mis peab sisaldama punktides 1.1-1.3 nimetatud informatsiooni, esitab üliõpilane õppetöö spetsialistile e-posti teel:

Iga taotlus vaadatakse üle individuaalselt ja üleminek vormistatakse käskkirjaga.

Näpunäiteid hea meeleolu ja vaimse tervise hoidmiseks
 1. Loo endale igapäevane kindel rutiin (tõuse samal ajal, tööta võimalikult tavapärases rütmis, söö ainult söögiaegadel, leia võimalus pausideks, lubades endale midagi meeldivat jne).

 2. Leia võimalus jalutamiseks või mõnel muul viisil füüsiliselt aktiivne olemiseks, see tõstab psühholoogilist heaolu.

 3. Kõnele mõnel päeval oma lähedase kolleegi või sõbraga ja räägi teistel teemadel, st mitte viirustest. Kõige keerulisem on praegu kolleegidel, kes töötavad ja peavad samal ajal kodukooli ja/või lasteaeda.

 4. Ole mõistev iseenda ja teiste suhtes, olukord on kõigile tavatu.

 5. Väldi liigset kontrollimist, see ei lahenda probleeme, vaid süvendab seda. Paku abi, küsi abi.

 6. Kui tunned end n-ö kaotsi minemas, loe www.peaasi.ee

 7. Kuidas vähem muretseda ja olla vähem ärev, loe artiklit SIIN

 8. Kui vajadusel soovid psühholoogidelt nõu (kirjutades või teiste digikanalite abil), siis kontaktid leiad SIIN. Teiste nõustamisvõimalustega on võimalik tutvuda SIIN.

Hiina keeles koosneb sõna 'kriis' (Weiji) kahest osast: oht ja võimalus.

Keskendume võimalusele, sest ükski kriis pole igavene.

Püsime terved!


Soovitame jooksvalt jälgida Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse juhiseid ja soovitusi.


Rektoraadi infotund 13.03.2020 kell 12 (ülekandes esitatud info uuendustest anname teada õppuritele ja töötajatele kirja teel ja/või antud lehel)