Erasmus+ üleilmne õpiränne

 

Millised on võimalikud tegevused?

 • kõrgkooli töötajate lühiajaline õpiränne:
  • õpetamise eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud (ilma reisipäevadeta);
  • koolituse eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud (ilma reisipäevadeta).

Õppejõudude lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi nädalas.

 

Millised on eraldatavad toetused?

Taotleda saab reisi-, korraldus- ja elamistoetust. Kõik toetused on kindlasummalised ja ei vaja reaalsete kulude alusel tõendamist. Koordineerivale kõrgkoolile eraldatakse iga õpirände kohta korraldustoetust 350 eurot osaleja kohta.

Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus ja individuaalne elamistoetus.

Reisitoetus. Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus edasi-tagasi reisiks. Reisitoetuse summa arvutatakse järgmise põhimõtte järgi (ühe suuna vahemaa):

Reisidistants

Summa

Vahemik 10 kuni 99 km:

 20 EUR osaleja kohta

Vahemik 100 kuni 499 km:

 180 EUR osaleja kohta

Vahemik 500 kuni 1999 km:

 275 EUR osaleja kohta

Vahemik 2000 kuni 2999 km:

 360 EUR osaleja kohta

Vahemik 3000 kuni 3999 km:

 530 EUR osaleja kohta

Vahemik 4000 kuni 7999 km:

820 EUR osaleja kohta
8000 KM ja rohkem: 1500 EUR osaleja kohta

EK õpirände vahemaa kalkulaator reisitoetuse arvutamiseks

 

Individuaalsed elamistoetused:

 • üliõpilastele:
 • töötajad:
  • Eestisse sissetulevad töötajad saavad kõik 140 EUR päevas;
  • Eestist väljaminevad töötajad saavad kõik 180 EUR päevas.

Alates 15. päevast on töötajate päevatoetuse ühiku määr 70% 1—14. päevatoetuse ühiku määrast.

NB! Siin toodud reisi- ja elamistoetuste määrad on vastavalt 2018 aasta programmijuhendile.
Varasematel aastatel toetust saanud projektidele ning nende raames toimuvatele õpirännetele
kehtivad need toetusmäärad, mis on vastava aasta programmijuhendis.

Millised on toetuse eraldamise tingimused?
Toetuse eraldamise kriteeriumid leiad Erasmus+ programmijuhendist

 

ENNE LÄHETUSSE MINEMIST

 1. Vali vastuvõttev kõrgkool, kooskõlasta lähetuse sihtkoht, periood ja eesmärgid oma õppekava juhi, struktuuriüksuse juhi, vastuvõtva kõrgkooli ning rahvusvaheliste suhete projektijuht Eve Epneriga

Erasmus+ üleilmse õpirände programmi partnerkõrgkoolid

Riik Õppejõudude/töötajate õpiränne
Albaania 4
Bosnia-ja Hertsogoviina 8
iisrael 2
Tai 2
Jordaania 2

 

2. Kui vastuvõtva kõrgkooliga on lähetuse aeg ja eesmärgid kokku lepitud, tuleb nii õppejõududel kui töötajatel koostada etteantud vormis tööplaan (Mobility Agreement Teaching / Mobility Agremeent Training). Allkirjastatud leping vii rahvusvaheliste suhete projektijuhile, kes saadab selle vastuvõtvasse kõrgkooli. Enam ei ole tarvis 3 eksemplari posti teel saata, vaid piisab ühest eksemplarist, mis edastatakse skaneeritult.

3. Võta sõidupiletite, kindlustuse ja majutuse pakkumine, kas iseseisvalt või sobiva reisikorraldaja kaudu:

 1. Esita Riigitöötaja iseteenindusportaalis lähetusavaldus. Lähetuse perioodi sisse arva ka reisipäevad. Lähetuse puhul kaetakse reisikulud, majutus- ja kindlustuskulud ning päevarahad. Finantsallika ja eeldatavate kulude osa kooskõlasta eelnevalt rahvusvaheliste suhete projektijuhiga.
 2. Kui lähetusavaldus on kooskõlastusringi läbinud, siis kinnita sõidupiletite, majutuse ja kindlustuse tellimus. Arved võib tasuda kas oma isiklikult arveldusarvelt või saata raamatupidamisele.

PÄRAST LÄHETUST
Vahetuses osalenud õppejõud/koolitusel osalenud töötaja peab pärast naasmist esitama partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimist kinnitava tõendi/koolitusel osalemist kinnitava tõendi. Vastuvõttev partner peab kinnitama lähetuse tööpäevad, millal osaleja reaalselt tegevustest osa võttis. See periood ei ole seotud reisipäevadega. Koopia tõendist saada rahvusvaheliste suhete projektijuhile ja personalispetsialistile. Kõige lihtsam ja kindlam on tunnistuse põhi ise valmis teha ja võtta vastuvõtvast kõrgkoolist allkiri. Tunnistuse vormi leiate siit
Lisaks sellele täida riigitöötaja portaalis lähetuse aruanne. Aruandele lisa kõik kulusid tõestavate originaaldokumentide skaneeritud versioonid (pardakaardid, piletid jms). Kulusid tõestavate dokumentide puudumisel kulusid ei hüvitata.

Pärast välislähetuse lõppemist peab iga õppejõud/töötaja esitama on-line tagasiside-aruande EU Survey andmebaasi vahendusel, milles ta annab hinnangu lähetusperioodile. Andmebaas saadab automaatselt programmis osalenutele pärast perioodi lõppu e-posti teel teate, mis sisaldab otselinki EU Survey tagasiside-aruandele.