Eksternide õpe

Ekstern on isik, kes on varasemalt õppinud samal või sarnasel õppekaval, milles Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (edaspidi kõrgkool) tasemeõpet läbi viib (õppekorralduseeskiri, punkt  1.4.4).

Eksternina õppimine on tasuline:

 • rakenduskõrgharidusõppes  1 EAP   50  eurot.

Õppekulude hüvitamisel lähtutakse kõrgkoolis kehtivast korrast.

Eksterniks kinnitamine ja õppeainete deklareerimine

Isikul, kes soovib tasemeõppes eksternina õppida, tuleb esitada avaldus (pdf / wordkõrgkooli õppeosakonda (ruum 102) vähemalt kaks nädalat enne õppetöö algust.

Eksterniks kinnitamise avaldusele lisatakse varasemate õpingute läbimist tõendavate dokumentide koopiad, kui varasemad õpingud pole läbitud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Avaldusele märgitakse ka õppeained, mida jooksval/eelseisval õppeaastal/semestril läbida soovitakse. Õppeainete sooritamine toimub vastavalt kõrgkoolis pakutavatele võimalustele, vt õppeaineid õppeinfosüsteemis ÕIS https://ttk.ois.ee/subject

Eksterniks kinnitamine kooskõlastatakse vastava keskuse/õppetooli/osakonna juhi poolt ja positiivse otsuse korral kinnitatakse isik käskkirjaga kõrgkooli eksterniks ning deklareeritakse soovitud õppeained õppeinfosüsteemis ÕIS. Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele.

Ekstern võib ühes semestris deklareerida kuni 15 EAP.

Lisainformatsioon:

 • Sigrit Ustav

  Sigrit Ustav

  Õppetöö spetsialist

  • sigrit.ustav@ttk.ee
  • +372 671 1705
  • 100
 • Särel Teede

  Särel Teede

  Õppetöö spetsialist

  • sarel.teede@ttk.ee
  • 671 1763
  • 101