Eetikakomisjoni koosseis 2019/2020 õ-a

KINNITATUD rektori 14.09.2017 käskkirjaga nr 1-4/50
MUUDETUD  rektori 21.09.2018 käskkirjaga nr 1-4/42/2018
MUUDETUD rektori 05.11.2019 käskkirjaga nr 1-4/43/2019
 

Esimees

Kairi Lenk

     
Liige Kristiina Puura õppetööjuht 6711 760 kristiina.puura@ttk.ee
Liige Marina Kopti õppejõud-assistent 6711 739 marina.kopti@ttk.ee
Liige Kateriina Rannula õppejõud-õpetaja 6711 726 kateriina.rannula@ttk.ee
Liige Grete Anton õppejõud-õpetaja 6711 752 grete.anton@ttk.ee
Liige Kate-Riin Kont külalisõppejõud-lektor 6711 720 kate-riin.kont@ttk.ee
Liige Diana Sokolova üliõpilane    
  Eetikakomisjoni kontakt     eetikakomisjon@ttk.ee