Eetikakomisjoni koosseis

KINNITATUD rektori 22.10.2020 käskkirjaga nr 2-1/643
 

Esimees

Kairi Lenk

     
Sekretär Kateriina Rannula      
         
         
Liige Grete Anton õppejõud-õpetaja 6711 752 grete.anton@ttk.ee
Liige Kate-Riin Kont külalisõppejõud-lektor 6711 720 kate-riin.kont@ttk.ee
Liige Marina Kopti õppejõud-assistent 6711 739 marina.kopti@ttk.ee
Liige Victoria Oolo üliõpilane    
Liige Kristiina Puura õppetööjuht 6711 760 kristiina.puura@ttk.ee
         
  Eetikakomisjoni kontakt     eetikakomisjon@ttk.ee