Dokumendiregister ja teabepäringud

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on võimalik tutvuda kõrgkooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.Dokumendi sisuga, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. 
Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaalis.

Dokumendiotsing:
1. vajutage otsitavale dokumendiliigile
2. valige vajalikud kriteeriumid
3. vajutage klahvile Otsi.

Dokumendi andmeid määratlemata "Otsi" klahvile vajutades avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt .

Isikuandmete kaitse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
Kõrgkooli sissetulev ja väljaminev kirjavahetus registreeritakse dokumendiregistris, tagades isikute eraelu puutumatus. Kirjavahetus eraisikutega on registri avalikus vaates juurdepääsupiiranguga - dokumendiregistris ei avalikustata eraisikute isikuandmeid sisaldavaid dokumente. Registri avalikus vaates on näha saatja/saaja initsiaalid ning dokumendi pealkiri kujul, mis ei kuva pöördumise sisu.
Informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Teabenõue on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile esitatud taotlus dokumenteeritud teabe, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites, saamiseks. Teabenõude alla ei kuulu avaldused, selgitustaotlused, märgukirjad jms. Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, selgitustaotlusele ja märgukirjale hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest.

Teabenõuet on võimalik esitada:
• E-posti aadressile: info@ttk.ee
• postiaadressile: Kännu 67, 13418 TALLINN
• telefonile: (+372) 671 1701
• elektrooniliselt, täites alljärgneva teabenõude vormi: